LE2C5F351

型      号:
颜      色:
尺      寸:
尺寸对照表

men 男款

lafuma尺码 美国 英国 欧码
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40

women 女款

lafuma尺码 美国 英国 欧码
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
产品说明:

· 适用于活动中使用频度较高的智能手机及各种携带品的收纳
· 岩钉钢环结构 - 可挂在背囊、背带等处内部填充材料、拉绒内里,具有防止冲击力和避免刮伤的功能
· 搭配天然牛皮,增添复古的帅气感
· 15F/W 最新推出的新类型产品,4种颜色可供选择