LE1G5F507

型      号:
颜      色:

BWWN (女款)

尺      寸:

BWWN XS S(女款)

尺寸对照表

men 男款

lafuma尺码 美国 英国 欧码
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40

women 女款

lafuma尺码 美国 英国 欧码
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
245mm 6.5 6.5 40
产品说明:

· 手掌部位用硅胶进行强化处理,增加了耐磨性
· 季节花朵刺绣是亮点
· 具有i+Touch科技,戴着手套时也可轻松使用智能手机